เพื่อการเดินทางจากกรุงเทพไปสิงคโปร์และไปทากุม ซิตี้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้:

  1. บินจากกรุงเทพไปสิงคโปร์: มีสายการบินหลายรายที่มีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพกับสิงคโปร์ บางในสายการบินที่นิยมรวมถึง ไทยแอร์เวย์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ และ สคูต ระยะเวลาเที่ยวบินประมาณ 2.5 ถึง 3 ชั่วโมง
  2. เมื่อมาถึงสิงคโปร์, คุณสามารถนั่งเที่ยวบินอีกเที่ยวไปยังเมือง ดาเว้า ซิตี้ ซึ่งเป็นสนามบินที่ใกล้ที่สุดกับ ทากุม ซิตี้ บางสายการบินที่ดำเนินการเที่ยวบินจากสิงคโปร์ไปยัง ดาเว้า ซิตี้ รวมถึง สิงคโปร์แอร์ไลน์ และ ซีบู แปซิฟิก ระยะเวลาเที่ยวบินประมาณ 3 ถึง 4 ชั่วโมง
  3. เมื่อคุณมาถึงเมือง ดาเว้า, คุณสามารถนั่งแท็กซี่หรือรถบัสไปทากุม ซิตี้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ถึง 1.5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจราจร โดยรวม, เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากกรุงเทพไปสิงคโปร์และไปทากุม ซิตี้ คือประมาณ 8 ถึง 9 ชั่วโมง รวมถึงเวลาที่ใช้ในการทำการข้ามขอบ แนะนำให้จองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าเพื่อให้ได้ดีลที่ดีที่สุดและเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่น.

แกลเลอรีรูปภาพ